Thủ tục cấp lại giấy phép lao động theo nghị định 102 – trình tự giấy phép lao động.

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động theo nghị định 102 – trình tự giấy phép lao động.


Trình tự cấp lại giấy phép lao động – Điều 15 Nghị định 102/2013 Quy định về giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động  do: Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc

– Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

 

Legalviet giới thiệu quy định của Nghị định 102/2013 về giấy phép lao động.

Tư vấn mọi trường hợp giấy phép lao động

Dịch vụ giấy phép lao động.

LEGALVIET – ANT 

kinh nghiệm về xin cấp giấy phép lao động, làm visa việt Nam cho người lao động nước ngoài, thẻ lao động thẻ tạm trú, visa dài hạn.

Địa chỉ phòng 201, số 173 Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội.

ĐT: 0462 6262 21

0932 357 009 / 0904 919 482

Email: info@legalviet.com

Trình tự xin cấp lại giấy phép lao động.