ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NAM

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NAM

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NAM

Công ty tư vấn pháp luật cho người nước ngoài LegalANT tư vấn các quy định về đăng ký tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài tại Hà Nam.

Theo quy định của Nhà nước mới có hiệu lực từ  tháng 11 năm 2013, đơn vị sử dụng lao động cần đăng ký nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài tại Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố; đây cũng là điều kiện để được xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Hồ sơ chuẩn bị đăng ký sử dụng lao động là công văn đăng ký của đơn vị sử dụng lao động, nội dung bao gồm thông tin của đơn vị, số lượng và vị trí lao động nước ngoài đang sử dụng tại đơn vị, số lượng đăng ký tuyển mới hoặc gia hạn giấy phép lao động; giải trình lý do tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài tại đơn vị. Đăng ký tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài được thực hiện vào đầu năm, trong năm nếu nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài có thay đổi thì đơn vị cần thông báo bổ sung lên Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố.

 

Trên sơ sở công văn đăng ký và nội dung giải trình của đơn vị sử dụng lao động nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền sẽ xét duyệt hồ sơ và trả lời đơn vị sử dụng lao động.

Khách hàng cần tư Hà Nam vấn thủ tục và quy trình thực hiện đăng ký tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài tại  liên hệ với Legal ANT để được tư vấn.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

Thẻ tạm trú, thành lập văn phòng đại diện, đổi bằng lái xe nước ngoài

Visa giá rẻ

Hồ sơ,giấy phép đầu tư

Tất cả dịch vụ với giá tốt và tận tình.

Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội, thủ tục giấy phép lao động nhanh.