Thủ tục làm hợp đồng lao động cho người nước ngoài.

Thủ tục làm hợp đồng lao động cho người nước ngoài.

Legal ANT tư vấn thủ tục làm hợp đồng lao động cho người nước ngoài.

Nghị định34/2008/NĐ-CP, ngày 25/03/2008, quy định về tuyển dụng và quản lý Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định46/2011/NĐ-CP, ngày 17/06/2011, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số34/2008/NĐ-CP, quy định về việc tuyển dụng Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động.

1.  Trước khi tuyển người nước ngoài, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải thông báo nhu cầu tuyển NLĐ Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển Người nước ngoài trên ít nhất 01 (một) số báo Trung ương và ít nhất 01 (một) số báo địa phương về các nội dung: số lượng người cần tuyển, vị trí công việc, trình độ chuyên môn, mức lương và các khoản thu nhập khác, điều kiện làm việc và một số nội dung khác nếu NSDLĐ yêu cầu.

Trường hợp NSDLĐ tuyển Người nước ngoài thông qua tổ chức Giới thiệu việc làm hoặc trường hợp Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong các trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam thì không phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo Trung ương và địa phương theo quy định nêu trên.
2. Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải nộp 02 bộ hồ sơ cho NSDLĐ, một bộ do NSDLĐ quản lý và một bộ để NSDLĐ làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động. Mỗi bộ hồ sơ gồm:
a- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định;
b- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà Người nước ngoài cư trú ở nước ngoài khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi Người nước ngoài đang cư trú cấp;
c- Giấy chứng nhận sức khỏe;
d- Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài;
đ- 03 ảnh màu kích thước 3x4cm, được chụp không quá 06 tháng tính từ thời điểm Người nước ngoài nộp hồ sơ.
3. Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
4. Khi được cấp giấy phép lao động, Người nước ngoài và NSDLĐ phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam; NSDLĐ có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã giao kết tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó. Nội dung trong hợp đồng lao động không được trái với nội dung đã ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

Thẻ tạm trú, thành lập văn phòng đại diện, đổi bằng lái xe nước ngoài

Visa giá rẻ

Hồ sơ,giấy phép đầu tư

Tất cả dịch vụ với giá tốt và tận tình.

Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội, thủ tục giấy phép lao động nhanh.