Địa chỉ xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cho người nước ngoài

Địa chỉ xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn xin Giấy phép lao động tại Việt Nam thì nộp hồ sơ ở đâu và thời gian bao lâu?

Trả lời:

Nơi nộp hồ sơ            
Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh, thành phố
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương sở tại nơi doanh nghiệp, tổ chức đóng trụ sở chính

Thời hạn.   
 
Thời hạn:
    Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến giao kết hoặc theo quyết định của phía nước ngoài cử người nước ngoài sang Việt Nam làm việc, nhưng không quá 24 tháng