Giấy phép lao động 3 năm

Giấy phép lao động 3 năm

Thủ tục xin giấy phép lao động 3 năm, người nước ngoài làm việc tại việt nam có nhu cầu xin giấy phép lao động thời hạn 3 năm làm thủ tục tại Sở lao động tỉnh, thành phố.

Hồ sơ xin giấy phép lao động 3 năm gồm có bằng đại học hoặc xác nhận kinh nghiệm, giấy chứng nhận sức khỏe không quá 6 tháng, phiếu lý lịch tư pháp được cấp ở Việt Nam hoặc nước ngoài… Công ty sử dụng lao động nước ngoài có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, work permit cho người nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình.

Hồ sơ xin giấy phép lao động 3 năm được nộp và xử lý tại Sở lao động tỉnh, thành phố trong vòng 15 ngày, đến ngày hẹn trả kết quả Sở lao động thông báo tới đơn vị xin cấp giấy phép lao động, work permit kết quả giấy phép lao động hoặc thông báo sửa đổi hồ sơ nếu hồ sơ xin giấy phép lao động chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Legal ANTchúc bạn thành công với thủ tục xin giấy phép lao động 3 năm.

** LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT –LEGALVIET ANT

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, 

Luật Đất đai – thủ tục dịch vụ sổ đỏ nhà đất.

Thủ tục kết hôn nước ngoài- Miễn thị thực – miễn visa 5 năm.

Visa đi các nước.

Dịch thuật công chứng đa ngôn ngữ- thủ tục hợp pháp, xác nhận lãnh sự.

 TƯ VẤN LUẬT CHO NGƯỜ NƯỚC NGOÀI: GIA HẠN VISA-  VISA XUẤT NHẬP CẢNH, THẺ TẠM TRÚ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.

work permit 3 năm,xin giấy phép lao động,giay phep lao dong work permit_Tư vấn bởi Legal ANT