Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – thủ tục xin giấy phép lao động Legal ANT tư vấn đến quý khách hàng. Khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động, hồ sơ xin work permit gồm có: bằng đại học hoặc xác nhận 5 năm kinh nghiệm làm việc; phiếu lý lịch tư pháp; giấy chứng nhận sức khỏe…

Người nước ngoài muốn xin giấy phép lao động nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xin work permit sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết giấy biên nhận trả kết quả hồ sơ xin giấy phép lao động. Cán bộ thụ lý giải quyết hồ sơ xin giấy phép lao động sẽ kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép lao động hoặc ra thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

** LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, 

Luật Đất đai – thủ tục dịch vụ sổ đỏ nhà đất.

Thủ tục kết hôn nước ngoài- Miễn thị thực – miễn visa 5 năm.

Visa đi các nước.

Dịch thuật công chứng đa ngôn ngữ- thủ tục hợp pháp, xác nhận lãnh sự.

 TƯ VẤN LUẬT CHO NGƯỜ NƯỚC NGOÀI: GIA HẠN VISA-  VISA XUẤT NHẬP CẢNH, THẺ TẠM TRÚ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài,xin work permit,giấy phép lao động 3 năm_Tư vấn bởi Legal ANT