Xử phạt vi phạm giấy phép lao động

Xử phạt vi phạm giấy phép lao động

Xử phạt vi phạm giấy phép lao động

 

Các trường hợp không chấp hành đúng các quy định của Luật lao động về giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại công ty sẽ bị xử phạt

– Phạt  tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm: Người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động.

– Xử phạt bằng hình thức trục xuất đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ đủ 3 tháng trở lên không có giấy phép lao động hoặc sử dụng giấy phép lao động đã hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 133 của Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung;