Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

     Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Công ty ở có trụ sở ở Hà Nội thì tiến hành xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao Động thương binh xã hội Hà Nội.

– Hồ sơ xin giấy phép lao động theo luật quy định gồm:

Đề nghị cấp giấy phép lao động

Bằng đai học

Lý lịch tư pháp

Giấy khám sức khỏe

Hộ chiếu người nước ngoài (photo)

Giấy tờ của công ty….

 

– Thời gian xin giấy phép lao động là 10-15 ngày.

 

– Lệ phí nhà nước cho cấp mới giấy phép lao động là 400.000 đ

 

Chúc bạn xin giấy phép lao động thành công!

Mọi thắc mắc xin liên hệ Bộ phận tư vấn lao động nước ngoài của Legalviet- Legal ANT theo địa chỉ trên Website này để được tư vấn hướng dẫn.