WORKPERMIT – GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

WORKPERMIT – GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

WORKPERMIT – GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Giấy phép lao động rất quan trọng đối với người nước ngoài ở Việt Nam (trừ trường hợp người nước ngoài là nhà đầu tư) khi xin visa 3 tháng thì người nước ngoài phải có giấy phép lao động. Giấy phép lao động cũng là điều kiện để xin thẻ tạm trú 3 năm, visa dài hạn ở Việt Nam cho người nước ngoài.

 

Việc xin giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên là bắt buộc.

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giấy phép lao động, hỗ trợ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tư vấn bao gồm:

–          Điều kiện để doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài

–          Trình độ chuyên môn kỹ thuật của người nước ngoài

–          Khám sức khỏe xin giấy phép lao động

–          Đăng báo tuyển dụng la0  động nước ngoài

–          Hồ sơ xin giấy phép lao động

–          Hợp pháp lãnh sự tài liệu xin giấy phép lao động

–          Dịch thuật tài liệu xin giấy phép lao động

–          Xin lý lịch tại Sở lao động, khu công nghiệp

Hãy liên hệ với Luật sư tư vấn luật nước ngoài