Lưu ý về hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lưu ý về hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lưu ý về hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

 

Các giấy tờ quy định trong hồ sơ  giấy phép lao động do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Các trường hợp khác không phải thực hiện hợp đồng lao động hoặc theo hình thức di chuyển nội bộ thì phải có quyết định điều chuyển đến Việt Nam công tác, có ghi rõ thời hạn điều chuyển, chức vụ điều chuyển; Đối với người làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, làm việc cho các dự án phát triển thì có các giấy tờ tương ứng của tổ chức tài trợ, hoặc cơ quan mời người nước ngoài làm việc.

Visa lưu trú hay thị thực Việt Nam trên hộ chiếu của người nước ngoài phải còn đủ thời hạn để xin giấy phép lao động.

Trên đây là một số lưu ý trong hồ sơ giấy phép lao động, chúc quý vị tìm được thông tin hữu ích trên trang web tư vấn toàn diện về lao động nước ngoài của Tư vấn LEGAL- ANT.

 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, 

Luật Đất đai – thủ tục dịch vụ sổ đỏ nhà đất.

Thủ tục kết hôn nước ngoài- Miễn thị thực – miễn visa 5 năm.

Visa đi các nước.

Dịch thuật công chứng đa ngôn ngữ- thủ tục hợp pháp, xác nhận lãnh sự.

 TƯ VẤN LUẬT CHO NGƯỜ NƯỚC NGOÀI: GIA HẠN VISA-  VISA XUẤT NHẬP CẢNH, THẺ TẠM TRÚ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG.