Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lệ phí nhà nước về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài lao động

 

Liên hệ phòng visa ANT: 0462 6262 21 – 093 235 7009

visathetamtruhanoi@gmail.com