Giấy tờ thay thế hợp đồng đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài

Giấy tờ thay thế hợp đồng đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài

Giấy tờ thay thế hợp đồng đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài

Theo quy định thì trước khi tuyển dụng người lao động vào làm việc tại công ty phải đăng báo tuyển dụng lao động trước 30 ngày, tuy nhiên việc đăng báo nộp hồ sơ giấy phép lao động có thể thay thế bằng hình thức sau:

–  Điều chuyển công tác:  Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam đối với trường hợp người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

 

–  Hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài đối với trường hợp người nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam vào Việt nam thực hiện các hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao;

–  Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam đối với trường hợp người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với Luật sư tư vấn luật nước ngoài

Kinh nghiệm tư vấn giấy phép lao động

Tư vấn www.legalviet.com