Đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài

Đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài

Đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài

Thủ tục đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài làm hồ sơ xin giấy phép lao động

Tư vấn legalviet – Legal ANT giới thiệu quy định về đăng báo tuyển dụng lao động nước ngoài khi tiến hành thủ tục xin giấy phép lao động

Căn cứ vào nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008  và Nghị định 46/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Thông tư  31/2011/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2011/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

 

quy định Trình tự, thủ tục tuyển người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Luật quy định:  Trước khi tuyển lao động ít nhất 30 (ba mươi) ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo Trung ương hoặc địa phương (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) về các nội dung: số lượng người cần tuyển, công việc, trình độ chuyên môn, mức lương, điều kiện làm việc và một số yêu cầu cần thiết khác nếu người sử dụng lao động cần.

.Về thời gian thông báo nhu cầu tuyển lao  được quy định:

Việc thông báo nhu cầu tuyển lao động trước khi tuyển lao động ít nhất 30 (ba mươi) ngày được tính theo ngày dương lịch. Thì mới được nộp hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại công ty mình.

Quy định về đăng báo tuyển dụng lao động hiện nay khiến một số doanh nghiệp vướng mắc khi chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động như: băn khoăn về việc đăng báo trugn ương, báo địa phương, đợi đăng báo 30 ngày thì hết hạn visa của người lao động… Tư vấn legalviet – Legal ANT hiểu được những khó khăn này của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.

Chúc bạn đăng báo tuyển dụng làm hồ sơ giấy phép lao động thành công!