Cấp thêm giấy phép lao động

Cấp thêm giấy phép lao động

Cấp thêm giấy phép lao động

Quy định về cấp thêm giấy phép lao động  đối với người lao động làm việc ở 2 công ty khác nhau

Theo quy định của NĐ 34 thì người nước ngoài đang làm

việc  tại một công ty nếu muốn làm thêm tại cơ sở khác thì nộp hồ sơ  và được cấp thêm giấy phép lao động thứ 2:

“ Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và giấy phép đó đang còn hiệu lực nếu có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 4 và điểm a khoản 3 Điều 9 của Nghị định này và bản sao giấy phép lao động đang còn hiệu lực”

Tuy nhiên NĐ 46/2011 ra đời đã bãi bỏ điểm c khoản 5 Điều 9 về cấp thêm giấy phép lao động.

Gặp trường hợp tương tự hãy liên hệ với Bộ phận tư vấn lao động nước ngoài của chúng tôi để được hướng dẫn.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

Thẻ tạm trú, thành lập văn phòng đại diện, đổi bằng lái xe nước ngoài

Visa giá rẻ

Hồ sơ,giấy phép đầu tư

Tất cả dịch vụ với giá tốt và tận tình.

Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội, thủ tục giấy phép lao động nhanh.