Thủ tục xác định người Nhật Bản được miễn giấy phép lao động

Thủ tục xác định người Nhật Bản được miễn giấy phép lao động

Thủ tục xác định người Nhật Bản được miễn giấy phép lao động

Người Nhật Bản được miễn giấy phép lao động thuộc trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết của Việt Nam với WTO.
Người Nhật Bản làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động chuẩn bị hồ sơ gồm có:
Văn bản của doanh nghiệp Nhật Bản cử người Nhật Bản qua Việt Nam làm việc, trong văn bản này cần nói rõ thời gian làm việc tại Việt Nam;
Tài liệu chứng minh người Nhật Bản làm việc ở Việt Nam là quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
Văn bản chứng minh người Nhật Bản đã làm việc ở doanh nghiệp Nhật Bản ít nhất 12 tháng;
Giấy tờ chứng minh đơn vị sử dụng lao động tại Việt Nam thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO.
Thủ tục xác nhận người lao động Nhật Bản không thuộc diện cấp giấy phép lao động được thực hiện tại Sở Lao động tỉnh/ thành phố nơi đơn vị sử dụng lao động Nhật Bản đóng trụ sở.
Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục xác định người lao động Nhật Bản không thuộc diện cấp giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động khách hàng liên hệ với Công ty tư vấn Legal Ant để được tư vấn.
LEGAL ANT Bộ phận tư vấn Giấy phép lao động, luật nước ngoài

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ:

Thẻ tạm trú, thành lập văn phòng đại diện, đổi bằng lái xe nước ngoài

Visa giá rẻ

Hồ sơ,giấy phép đầu tư

Tất cả dịch vụ với giá tốt và tận tình.

Dịch vụ Gia hạn giấy phép lao động tại Hà Nội, thủ tục giấy phép lao động nhanh.